Servicii operationale de securitate

Servicii disponibile:

 • Management de Securitate;
 • Evaluare de risc de Securitate fizica;
 • Audit de vulnerabilitate;
 • Asistenta in alegerea partenerului de Securitate;
 • Teste de integritate a personalului;

Detalii despre fiecare serviciu sunt disponibile la cerere.

Management de securitate

Fie că nu există un buget alocat unei poziţii full time pentru un director de securitate, fie că nu este necesară o astfel de poziţie, full time, SERA vă oferă posibilitatea achiziţionării unui pachet de servicii de management de securitate, adaptat necesităţilor companiei dumneavoastră. Pachetele sunt create special pentru fiecare partener, în funcţie de necesitaţile reale. Pachetele pot fi modificate ulterior, în funcție de serviciile necesare, atunci când acestea sunt necesare.

Cu ce va putem ajuta?

 • Vă asigurăm că vă desfășuraţi activitatea într-un cadru legal, în legatură cu securitatea. Astfel, obţinem pentru dumneavoastră avizele legale necesare desfăsurării activităţii din punct de vedere al securităţii;
 • Redactăm și revizuim procedurile actuale de securitate percum și strategia pe termen lung legată de securitate;
 • Creăm și implementăm formularistică de comunicare și raportare și stabilim canale de comunicare urgențe în caz de incident de securitate;
 • Pregătim rapoarte trimestriale de activitate în ceea ce privește serviciile de securitate gestionate și propunem modalitaţi de îmbunatăţire a serviciilor și a eficienţei folosirii resurselor;
 • Identificăm și propunem soluții pentru breșele de securitate identificate;
 • Comunicăm personalului companiei dumneavoastră regulile de securitate și modul de acţiune a fiecăruia în diferite situaţii, astfel încât să fie în siguranţă, oricând apar situatii neprevăzute;
 • Asigurăm suport la crearea și implementarea planului de securitate pentru evenimente speciale;
 • Urmărim respectarea bugetului de securitate lunar alocat;
 • Suntem în contact zi de zi și direct cu companiile de securitate agreate pentru managementul operativ a serviciilor achiziţionate și ne asigurăm că sistemele de securitate sunt funcționale, pentru a evita orice stare de compromis.